Skip to main content

Učiteľské kurzy jogy

Jogové štúdio Yoga Shala Trenčín v spolupráci s projektom Joga v škole ponúka možnosť vzdelávania pre ašpirujúcich aj už existujúcich učiteľov jogy. Ponúkame základný 200 hodinový učiteľský kurz aj špecializované kurzy na rozšírenie vášho učiteľského portfólia. Všetky naše kurzy spĺňajú prísne štandardy vzdelávania v tejto oblasti pokryté medzinárodnou organizáciou Yoga Alliance Professionals (YAP).

Čo vás na našich kurzoch čaká:

Technika a vlastná prax: Táto časť zahŕňa jogové pozície, dychové cvičenia, základné koncepty tradičnej jogy, meditácie a iné tradičné techniky jogy.

Metodológia učenia: Kurz zahŕňa rôzne štýly učenia jogy, komunikačné schopnosti, vlastnosti skupinovej dynamiky, narábanie z časom, vytváranie zdravých väzieb, demonštrovanie jogových pozícií, pozorovanie, asistovanie a dopomáhanie do pozícií. Takisto možnosti a prípadnú nutnosť prispôsobenia metodológie individuálnym potrebám študentov ale aj špecifickým skupinám populácie.

Anatómia a fyziológia: Táto časť pokrýva anatómiu a fyziológiu ľudského tela z pohľadu fyzioterapie, zdravého pohybu a bezpečného prevádzania asan, ako aj pohľad na energetickú alebo jemnú anatómiu z pohľadu jogovej filozofie.

Jogová filozofia, životný štýl a etika jogového učiteľa: Detailný pohľad na históriu jogy a jej filozofiu, oboznámenie sa s tradičnými jogovými textami ako Patanjaliho Jogasútra, Hathajoga Pradipika či Bhagavadgíta. Oboznámenie sa s jogovou mytológiou a jej aplikáciou na jogovú prax.

Praktická časť: Praktické vedenie jogových lekcií, schopnosť interakcie so žiakom a skupinou, pozorovanie iných pri učení, schopnosť hodnotenia a prímania hodnotenia od ostatných kolegov, asistovanie iným pri učení.

Cieľ kurzov

Cieľom kurzu je pripraviť absolventa aby bol schopný viesť jednotlivé lekcie jogy a prípadne aj ucelený kurz. Získať zručnosti pri špecializovaných požiadavkách vedenia jogy pre špecifické cieľové skupiny populácie.

Certifikácia

Náš kurz spĺňa prísne štandardy medzinárodnej jogovej organizácie Yoga Alliance Professionals (YAP). Úspešné absolvovanie základného 200 hodinového kurzu umožňuje registráciu s danou organizáciou ako učiteľ jogy. Špecializované kurzy rozširujú profesný záber už existujúcich učiteľov jogy a v rámci organizácie YAP ponúkajú rozpoznanie týchto zručností a po registrácii možnosť používania profesných rozpoznávacích označení.

Kurz NIE JE akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a preto neoprávňuje absolventa k samostatnému podnikaniu v odbore Joga na území SR.

 

 

Vyberte si z našej ponuky učiteľských kurzov