Skip to main content

Mysore

selfpractice

Mysore je štýl cvičenia Ashtanga jogy.

Správne pozície, dýchanie a ďalšie aspekty praxe sú vysvetľované cvičiacim postupne, spôsobom prístupným pre všetky úrovne pokročilosti. Táto metóda dáva každému potrebný čas a priestor na dôkladné osvojenie, pochopenie a lepšie zapamätanie jednotlivých ásan.

Postupom času sa telo posilní, očistí, myseľ je kľudná, dych plynulý a prehĺbený. Akonáhle si žiak zapamätá sled pozícií, ktoré ho učiteľ naučí, sú mu pridané nové ásany. Žiaci tak majú možnosť cvičiť svojim vlastným tempom, nezávisle na ostatných. No zároveň ich môžu vnímať, nechať sa nimi inšpirovať a vstrebávať pozitívnu energiu, ktorá vzniká pri spoločnom úsilí a cvičení.

Vďaka tejto metóde je učiteľ schopný pracovať s každým žiakom individuálne.

 

Ako prebieha lekcia

Počas lekcií učiteľ robí cvičiacim dopomoc, aby sa dostali hlbšie do pozície, má možnosť podrobnejšie im vysvetliť danú pozíciu, príp. im pripomenie cvik, na ktorý si nevedia spomenúť. Na hodine Mysore sa žiak zvykne naučiť zostavu cvikov rýchlejšie ako na vedenej hodine.

Začiatočník môže očakávať, že jeho prvé lekcie budú trvať asi dvadsať až tridsať minút. Cvičenie sa bude postupne predlžovať až na približne hodinu a pol.

Tento systém dáva možnosť praktikovať cvičenie kdekoľvek a prehlbovať tak vlastnú prax. Samotné cvičenie, teda aj cvičenie doma, sa potom stáva jednoduchším.

Pripravte sa, že sa budete potiť 🙂

 

Pravidlá praxe Ashtanga jogy v Mysore štýle

  1. Pozície sa pridávajú študentom postupne.
  2. Keď chcete dopomôcť v pozíciách, počkáte na príchod učiteľa.
  3. Pridajte na kvalite, nie na kvantite. Po lekcii by ste mali byť plný energie a cítiť sa šťastný.
  4. Každý cvičí sám za seba, na vlne vlastného dychu.
  5. Plne sa koncentrujte na svoje cvičenie. Vyhnite sa akýmkoľvek rušivým vplyvom – neupravujte si vlasy, jogamatku, nepite a pod.
  6. V priebehu cvičenia nerozprávame. Ashtanga joga je meditácia v pohybe, nechcite tento kľud rušiť rozprávaním, môže to rušiť aj cvičiaceho vedľa vás.
  7. Čas odchodu a príchodu je flexibilný. Nie je potrebné prísť načas, ale tak, aby ste si stihli odcvičiť svoje cvičenie.