Skip to main content

Joga pre deti

joga v škole

Cvičenie jogy u detí pozitívne pôsobí na koncentráciu, rozvíja kreativitu, intuíciu, schopnosť sebavyjadrenia a podporuje sebavedomie. Prináša tiež deťom všetkých vekových skupín aktívny pohyb, radosť a vnútorné naplnenie.

V nesúťaživom prostredí učí joga empatii a harmónii, živé deti skľudní a tie menej aktívne naopak povzbudí k činnosti. Hravá forma detskej jogy môže byť tiež skvelým kompenzačným doplnkom všetkých súťažných športov vašich detí, a to v priebehu celého ich vývoja až do dospelosti.

 

Ako prebieha lekcia

Cieľom lekcií je vytvoriť zábavu a vyvolať radosť u detí, rodičov i učiteľov.

Hodiny jogy pre deti sú úplne odlišné od tých pre dospelých. Pri cvičení deti behajú, skáču, šantia, spievajú si pesničky, rozprávajú básničky, hrajú sa na zvieratká, na písmenká, na číslice atď. Pri tom všetkom sa ešte deti učia správne a ohľaduplne zaobchádzať so svojim telom.

Popri hre sa naučia základy jogových ásan (cvikov), ktoré sú prispôsobené ich veku a vnímaniu. Vytvoria si tak pevný základ pre cvičenie jogy do budúcnosti. Súčasťou každej hodiny sú aj dýchacie cvičenia a relaxácia.
Používame aj rôzne spestrenia, napr. aromaterapiu či hravé masáže, ktoré si deti robia navzájom.

Jogové pozície s deťmi cvičíme väčšinou dynamickou formou, nezaraďujeme dlhé výdrže. Vždy ich prispôsobujeme veku a schopnostiam dieťaťa.

Lekcie jogy pre deti prebiehajú tiež v školách: www.jogavskole.sk

Deti vo veku 3–6 rokov

U detí do 6 rokov sa zameriavame na všestranný pohybový rozvoj.
Pri lekciách sa venujeme hlavne:

 • Vytváraniu správnych pohybových a dychových návykov
 • Rozvoju rovnováhy a vnímania telesného ťažiska
 • Rozvoju sústredenia a koncentrácie
 • Správnosti prevádzaných ásan (pozícií), rozvoju motoriky pohybu
 • Kompenzácii prípadných svalových disonancií

Dĺžka trvania lekcie je 45 min. Cvičí vždy dieťa s jedným rodičom.

 

Deti vo veku 6–9 rokov

U detí v tomto veku sa rapídne zlepšuje schopnosť sústredenia. Pri cvičení preto kladieme dôraz na detaily motoriky pohybu a správnosť prevedenia jednotlivých pozícií.
Pri lekciách sa venujeme hlavne:

 • Rozvoju sily a pružnosti
 • Správnosti prevádzaných ásan (pozícií)
 • Rozvoji sebavyjadrenia a pozitívneho sebauvedomenia
 • Kompenzácii prípadných svalových disonancií

Dĺžka trvania lekcie je 60 min. Počas lekcie môže rodič relaxovať vo vedľajšej miestnosti alebo, pokiaľ je dieťa dostatočne samostatné, môže aj odísť a ponechať ho v kompetencii učiteľa.

 

Prínosy pravidelného cvičenia

 • Pevnejšie a zdravšie telo
 • Správne držanie tela
 • Posilnenie imunitného systému
 • Lepšia koordinácia, rovnováha
 • Lepšie sústredenie a koncentrácia
 • Lepšie vnímanie a ovládanie tela
 • Kvalitnejší a často aj dlhší spánok–schopnosť relaxovať
 • Jednoduchšie zvládanie stresových situácií
 • Bohatšia predstavivosť a fantáziu
 • Pozitívne naladenie a sebavedomie
 • Úctu k sebe a k prostrediu, v ktorom žijeme
 • Základ pre celoživotnú duševnú pohodu a zdravie

 

Príprava na lekciu

Čo si priniesť so sebou

Najlepšie sa deti budú cítiť v pohodlnom oblečení z prírodných materiálov.

Pomôcky na cvičenie

Deky a jogamatky máme zdarma k zapožičaniu na všetkých miestach, kde cvičíme. Aj napriek tomu, že podložky sa snažíme udržiavať v čistote, z hygienických dôvodov odporúčame si priniesť svoju vlastnú.

Počas cvičenia sa často používajú rôzne pomôcky: deky, kocky a valce.

Zdravotné obmedzenia

Pokiaľ má vaše dieťa akékoľvek zdravotné obmedzenie, poraďte sa prosím o vhodnosti cvičenia s ošetrujúcim detským lekárom a vopred informujte učiteľa.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na svojho učiteľa.