Skip to main content

Ashtanga joga

Niekedy dochádza k zmätkom pri označení Ashtanga joga. V presnom zmysle slova by sme takto mali označovať systém jogy popísaný v Patanjaliho Sútrach. Častejšie sa tak však označuje štýl prevažne fyzickej praxe. Jeho predominatným učiteľom bol Sri K. Pattabhi Jois s Mysoru. Jeho štýl sa niekedy označuje aj ako Ashtanga vinyasa joga. Pôvod tohto štýlu je obostretý rúškom tajomstva a mystifikácie. Podľa legendy sa jedná o staroveký systém popísaný učencom (rishi) Vamana Rishi v texte nazvanom Yoga Korunta. Toto učenie bolo ústne sprostredkované T. Krishnamacharyovi jeho učiteľom (Rama Mohan Brahmachari) a malo obsahovať skupiny asan, zostavených do sekvencií s presným popisom prechodov (vinyasa), drishti, bnadhy, mudry a filozofiu založenú na Ptanjalim. Kopiu textu mal nájsť Pattabhi Jois v knižnici v Kalkate, avšak tá bola medzitým zožratá mravcami. Pattabhi Jois sa tento systém naučil od Krishnamaccharyu a jeho verzia bola po prvý krát publikovaná v roku 1962 v jeho knižke Joga Mala (Yoga Mala).

Pre Ashtangu je charakteristické, že pozície sa učia v prísne daných sekvenciách alebo sériách. V súčastnosti sa ustálil počet 6 sérií. V jogových štúdiách sa väčšinou učí časť Prvej série (Primary) a niekedy časť Druhej (Intermediate). Pravidelným cvičením Prvej série, ktorá sa nazýva aj Yoga Chikitsa (jogová terapia) sa otvárajú a prečisťujú energetické dráhy v tele (nadi) a životná sila (prána) tak nimi môže voľne prúdiť. Druhá séria nazývaná aj Nadi Shodhana (očista energetických dráh), pozostávajúca prevažne z intenzívnych záklonov a otváraní bokov, pracuje s vyrovnávaním energie v dráhach a pozdĺž chrbtice. Ostatné série sa označujú ako pokročilé alebo Sthira Bhaga a sú kombináciou intenzívnych balančných a silových pozícií.

Ashtanga joga v tradícii Sri K. Pattabhi Joisa je dynamickou formou Hatha Jogy, ktorá sa riadi niekoľkými pravidlami. Za základ cvičenia sa považuje tzv. Tristana, tri zložky, ktoré musia byť prítomné v každom cvičení. Dych, telesná pozícia a bod pozornosti. Celé cvičenie je sprevádzané Ujjayi dychom, ktorý zabezpečuje pravidelný rytmus dychu a rovnomerné prechody medzi pozíciami. Jeho zvuk zároveň slúži ako mantra, ktorá prehlbuje mentálne sústredenie. Počas cvičenia sa aktívne pracuje s bandhami, čím sa reguluje prúdenie energie v tele. Každí pozícia má svoje miesto pozornosti – drishti, čo vedie k prehĺbeniu pozornosti a sústredenia.

Tradične sa Ashtanga joga vyučuje Mysore štýlom. Každý žiak si na hodine prechádza sekvenciou sám a učiteľ dáva iba individualizované inštrukcie a fyzické dopomoci (adjustment). Praktikuje sa 6 dní v týždni, s výnimkou mesačného splnu a novu a prvých troch dní menštruácie. Mnoho záujemcov o hatha jogu považuje ashtanga jogu za veľmi náročný štýl. Niektoré pozície aj v prvej sérii sú v iných štýloch považované za veľmi pokročilé a naopak niektoré pozície z druhej a ďalších sérií sú relatívne ľahké.

Prínosy pravidelného cvičenia

  • Napomáha flexibilite kĺbov
  • Detoxikuje organizmus
  • Uvoľňuje prebytočnú tenziu
  • Uvoľňuje myseľ
  • Zlešuje metabolizmus
  • Upravuje endokrinný, neurovegetatívny, imunitný a kardiovaskulárny systém
  • Znižuje dopad stresu
  • Odbúrava únavu a napätie
  • Posilňuje dýchací a nervový systém
  • Zlepšuje schopnosť koncentrácie a vnímania

Príprava na lekciu

Čo si priniesť so sebou

Najlepšie sa budete cítiť v pohodlnom oblečení z prírodných materiálov. Cvičíme bosí, odporúčame priniesť teplé ponožky na záverečnú relaxáciu. Odložte si všetky šperky a doplnky, ktoré by vám mohli prekážať.

Podložka

Deky a jogamatky máme zdarma k zapožičaniu na všetkých miestach, kde cvičíme. Aj napriek tomu, že podložky sa snažíme udržiavať v čistote, z hygienických dôvodov odporúčame si priniesť svoju vlastnú.

Nápoje a jedlo

V priebehu lekcie sa neodporúča piť. Akonáhle sa napijete, dochádza tak k ochladzovaniu organizmu a tiež narušovaniu plynulosti cvičenia a toku energie.

Po lekcií sa môžete občerstviť v Yoga Shala štúdiu čajom či vodou.

Nejedzte min. 2 hodiny pred lekciou (v prípade, že máte pred lekciou hlad, dajte si napr. za hrsť orechov či sušeného ovocia).

Zdravotné obmedzenia

Pokiaľ máte akékoľvek zdravotné obmedzenie (vážne problémy s chrbticou, kolenami, ste po operácii a podobne), vždy pred lekciou upozornite vášho lektora.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na svojho učiteľa.